cityncountrybranding.com
ברזיל מסכמת את המונדיאל, ההשפעה הכלכלית, ואת הכישלון שלא היה
בעוד אבק המונדיאל שוקע, ברזיל ומיליון התיירים שהגיעו למדינה יכולים להביט לאחור ולבחון את החוויה מול הציפיות. במונחים סטטיסטיים, משחקי גביע העולם משכו אל ברזיל מיליון תיירים זרים, הרבה מעבר ל-600,00…