cityncountrybranding.com
תחרות ראש העירייה הטוב בעולם 2014: גם השנה יש מתמודד ישראלי בגמר
הקרן הפילנטרופית City Mayors Foundation מעניקה מדי שנתיים פרס לראש העירייה שהביא תרומה יוצאת דופן לעירו ושפיתח חזון לחיים עירוניים הרלוונטי גם לערים אחרות ברחבי העולם. הפרס מוענק משנת 2004. לתחרות …