cityncountrybranding.com
מלחמת הערים בשירותי השיתוף: מי ינצח בקרב המתלהט? (בקרוב גם בתל אביב)
הכלכלה החדשה המבוססת על אפליקציות שיתוף בתחומים שונים כמו airbnb (השכרת חדרים ודירות פרטיות) או uber ו-lyft (כל אחד יכול להיות נהג מונית) מאיימת על הסדר הכלכלי ששולט בערים מזה עשרות שנים. אפליקציו…