cityncountrybranding.com
ערים גלובליות, הווה ועתיד: מדד הערים הגלובליות GCI והערים המתפתחות ECO
היום, יותר מבעבר, ערים גלובליות (ערי עולם) צריכות לרוץ רק כדי לשמור על מקומן. מנהיגי ערים השואפים להעניק לתושבי עריהם את ההטבות המתלוות למרכז כוח עולמי חייבים להשתמש בכל התחמושת, כל הזמן. ערים גלוב…