cityncountrybranding.com
העיר שהאייקון שלה הוא תחנת אוטובוס והפכה למודל לחיקוי בכל העולם
פורסם במקביל בגלובס מעטים הם ראשי הערים, האדריכלים, המהנדסים או המתכננים שיכולים להתגאות כי הצליחו להביא לשינוי משמעותי וברור, להמציא דבר חדש, לחולל מהפכה או לייצר מודל הניתן לשכפול במקומות אחרים.…