cityncountrybranding.com
צרפת, יעד התיירות המוביל בעולם, מאמינה שאפשר עוד יותר
צרפת, יעד התיירות המוביל בעולם לתיירות זרה, תבחן מחדש את כל אסטרטגיית התיירות שלה באמצעות "אסיפות" בהן שחקנים מהמגזר הפרטי והציבורי בתחום התיירות ייקחו חלק. חלקה של התיירות גדל בשנים האחר…