cityncountrybranding.com
גורד השחקים שמחביא בתוכו תחנת כוח עצומה מונעת רוח
גורדי שחקים ובניינים מודרניים כבר מזמן אינם רק בנייני משרדים או מגורים. בשנים האחרונות מתפשטת תופעה המחפשת להטמיע בתוך מבנים כאלה שימושים נוספים, ובדרך כלל כאלה שבאים לפצות על הנזק הסביבתי שהם גורמ…