cityncountrybranding.com
תכניות שיתוף האופניים הטובות בעולם, ואיך מתכננים שיתוף אופניים מוצלח?
שיתוף האופניים לבש צורות שונות לאורך תקופת התפתחותו, מאופניים בחינם לשימוש קהילות ועד מערכות מתקדמות טכנולוגית, אולם בכל שיטה, מהות השירות נותרת פשוטה: כל אחד יכול לקחת אופניים במקום אחד ולהחזירם ב…