cityncountrybranding.com
תעצרו את הרכבת אני רוצה לרדת! ..אל ה-BRT. זה פשוט יותר משתלם.
תחבורת אוטובוסים מהירים, או באנגלית Bus rapid transit, מה שמוכר בכל העולם כ- BRT, בהם אוטובוסים נעים במסלולים המוקצים רק להם, מתפקדת כמו רכבות קלות, ויכולה לא רק להוביל לצמיחה, אלא אף לעשות זאת באו…