cityncountrybranding.com
שטוקהולם חושפת את המיתוג מחדש – עיר אחת, חזון אחד, אמירה אחת
שטוקהולם אינה רק המקום בו נוצרו המצאות ששינו את כללי המשחק, כמו Skype או Spotify , היא גם דוגמה עולמית לניהול עיר. השנה שטוקהולם עושה צעד משמעותי נוסף בהתקדמותה על ידי הצגת חזון חזק ואמירה ברורה, ש…