cityncountrybranding.com
מיתוג משחקי חבר העמים הבריטי 2014 ו-2018. ה"כמעט" אולימפיאדה
אירוע הספורט הבינלאומי "משחקי חבר העמים הבריטי" מתקיים משנת 1930 אחת ל-4 שנים, ומשתתפות בו 54 מדינות שהרכיבו בעבר את האימפריה הבריטית. האירוע מארח באחת מערי המדינות המשתתפות, ואף כי הוא ק…