cityncountrybranding.com
מי רוצה לחזור עם אובמה הביתה? יותר מ-130 מיליון איש בעולם
כ-13% מאוכלוסיית העולם, 630 מיליון איש, אומרים כי הם רוצים לעזוב את מדינתם ולעבור למקום אחר באופן קבוע. עבור 138 מיליון מהם, המקום הזה הוא ארה"ב, המדינה המועדפת ביותר בעולם להגירה. בריטניה, קנ…