cityncountrybranding.com
המדינות הצומחות ביותר בתיירות, והסרטים הטובים בעולם לשיווק ערים ומדינות
מוקד התיירות העולמית נע מזרחה זה מספר שנים, במקביל לתנועת הכלכלה העולמית, ומגמות תיירות ונסיעות עסקים מוגדרות ונבחנות יותר על ידי שווקים אחרים מארה"ב ואירופה. חווית המשתמש והשילוב שלה עם עיצוב…