cityncountrybranding.com
פרויקט הערים החכמות בבריטניה: גלזגו זכתה במענק להפיכתה לעיר חכמה
גלזגו זכתה במענק ממשלתי של 24 מיליון ליש"ט להפיכת העיר לאחת מהערים החכמות הראשונות בבריטניה. גלזגו תשתמש במימון לטובת פרויקטים שיציגו את האופן בו עיר תתפקד בעתיד, ויכללו שירותים טובים יותר לתו…