cityncountrybranding.com
שערוריית תכנון הספרייה הלאומית – סיבוב נוסף
ביום שני הקרוב ידון בית המשפט המחוזי בירושלים בתביעה שהגיש האדריכל דר' רפי סגל, אשר הוכרז בספטמבר כזוכה בתחרות לתכנון הספרייה הלאומית. סגל תובע את הכרזתו כזוכה במקום הראשון בתחרות התכנון וכן הוצאת …