cityncountrybranding.com
להיות עם ולהרגיש בלי: מכרז לאפליקציית תיירות (של משרד התיירות)
משרד התיירות פרסם לאחרונה מכרז ליצירת אפליקציית תיירות לטובת התיירים המגיעים לישראל. מטרת האפליקציה, על פי מסמכי המכרז היא: "להגדיל את היקף המידע, השלם ככל הניתן, המובא לתייר הפוטנציאלי והתייר…