cityncountrybranding.com
ערים ואפליקציות- סקירה של אפליקציות הערים בישראל
קריית מוצקין היא המצטרפת האחרונה לרשימת הערים שהשיקו אפליקציות בתחומים שונים לשיפור הקשר עם התושבים. להלן סקירה של כמה מהאפליקציות שערים ורשויות מקומיות בארץ מציעות לתושבים ולמבקרים: במקום להתקשר ל…