cityncountrybranding.com
מידטאון פרוג'קט טי.אל.וי
בעיר העברית הראשונה, השפה העברית היא כנראה כבר לחלוטין לא רלוונטית, כי את מידטאון פרוג'קט משווקים באנגלית בלבד. הפרויקט בן ה-35,000 מ"ר משלב מגורי יוקרה, מסחר בידור ופנאי, במה מכונה כפרויקט שי…