cityncountrybranding.com
סיכום התיירות ב-2011: בעולם עלייה, בישראל ירידה
משרד התיירות מפרסם את הדוח השנתי של התיירות לשנת 2011, המשקף מגמות בתיירות הנכנסת והיוצאת לישראל, התפלגות מדינות המקור לתיירות ומאפיינים של התייר המגיע לישראל. בשנת 2011 נרשם שיא חדש בתיירות העולמי…