cityncountrybranding.com
תיירות מקיימת: מה זה? ואיך זה קשור לישראל?
תיירות היא עסק ענק, שהגיע בשנת 2010 להיקף של טריליון דולר בשנה. במדינות מסוימות (העניות בעיקר) התיירות אחראית ל-70% מהכנסות המדינה. בשונה מהאופן בו רבים תופשים את התיירות המקיימת, כמגמה חדשה, הרעיו…