cityncountrybranding.com
מי צריך מכונית עם שירות כמו Car2go ברלין? מבט לתחבורה העירונית בעתיד
Car2go הגיעה לברלין והציבה 1000 מכוניות סמארט ברחבי העיר, כך שמשתמשים יוכלו לאסוף או להחזיר מכונית לפי צרכיהם. אבל מעבר לכך, קלות הרישום לשירות, איסוף המכונית וממשק המשתמש המתוחכם מייתרים לחלוטין א…