cityncountrybranding.com
האם המכונית החשמלית להשכרה מגיעה לתל אביב?
דה-מרקר מדווח כי רון חולדאי שב באחרונה מביקור בפאריס ובאמתחתו חומרי הסברה אודות פרויקט השכרת המכונית החשמלית, שהועברו לעיון אנשי העירייה. לפני כשנתיים פירסמה עיריית פאריס מכרז להפעלת מיזם השכרת המכ…