cityncountrybranding.com
הנה באה הרכבת! הרכבת הקלה בתל אביב – מה? מתי? ואיך?
עיריית תל אביב וחברת נתע מפרסמות את תכנית העבודה לרכבת הקלה, הכולל את לוחות הזמנים המשוערים, אופן ביצוע העבודה וההשפעות על תושבי העיר. על פי התכנית, מתוכננים בסה"כ 7 קווי רכבת, באורך כולל של 1…