cityncountrybranding.com
סאו פאולו וברזיל, תל אביב וישראל. האם עיר יכולה לשנות דימוי של מדינה?
התיאוריה לגבי מיתוג אפקטיבי בנויה סביב ההגדרה "place" שמשמש מילה נרדפת לאומה יותר מאשר לוקח בחשבון כי ערים, אזורים ומדינות נבדלים בדרך בה תושביהם חיים, תופסים וצורכים אותם. יתרה מכך, המיק…