cityncountrybranding.com
מיתוג ערים ברוסיה – א' אוהל, ב' זה בית, הגרסה הקירילית
ערי רוסיה נדבקו בחיידק המיתוג העירוני. התחרות בין הערים הניתנות למיתוג ברוסיה היא עזה, וכוללת יותר מ-1000 ערים ברחבי המדינה הגדולה בעולם. כל הערים מצהירות על המיתוג ככלי לפיתוח סוציו אקונומי, אבל ב…