cityncountrybranding.com
“Think Finland” – פינלנד בונה מותג מדינה
מנקודת מבט גלובלית, מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות כשמוזכרת המילה פינלנד? הדבר הגרוע ביותר הוא שהמילה פינלנד לא תעלה שום אסוציאציות או מידע. זו הסיבה שפינלנד החלה להתעניין בבניית מותג ודימוי למדינה ב…