cityncountrybranding.com
ציפורים נודדות ותיירות אקולוגית: היום הבינלאומי לציפורים נודדות, לא בישראל
היום הבינלאומי לציפורים נודדות WMBD שהוכרז ע"י האו"ם יתקיים ב-12-13 למאי, ומטרתו להעלות את המודעות העולמית להגנה על הציפורים הנודדות וסביבות המחייה שלהן. מאז שנת 2006 מצוין היום מדי שנה ב…