cityncountrybranding.com
נתניה: מיתוג מרכז העיר, בניין עירייה חדש, ספריה מרכזית, מגדלים וכיכר
מיתוג מרכז העיר, בניין עירייה חדש, ספריה מרכזית, מגדלים ברחוב הרצל וכיכר העצמאות המחודשת, כך תראה העיר נתניה בעוד 10 שנים. משרד האדריכלים מייזליש – כסיף, שתכנן גם את נמל תל אביב הוא שתכנן עבו…