cityncountrybranding.com
אוסטרליה: מיתוג המדינה לשוק הסטודנטים הבינלאומי
בעוד מדינות וערים רבות מפתחות את עצמן כמותגים הפונים לשוקי התיירות, ההשקעות והחינוך אקדמי בו זמנית, לא תמיד זה אפשרי להגדיר מותג אחד שיהיה חזק מספיק להתמודד עם הצרכים של קהלי היעד השונים. זה אפשרי,…