cityncountrybranding.com
תכנית דרמטית להגבלת תנועת כלי רכב במרכז העיר בולוניה
אזורים עירוניים המוגבלים להולכי רגל בלבד הם מקסימים. יש משהו משחרר בלטייל באזור שכלי רכב לא מורשים להיכנס אליו. יש תחושת ביטחון בידיעה שהתחרות עם המכוניות כל המרחב לא יוביל להתנגשות. ויש משהו מטריד…