cityncountrybranding.com
לוגו חגיגות 50 שנה לערד, ומיתוג העיר כ"עיר הספורט האתגרי"
עיריית ערד מפרסמת את לוגו שנת היובל לעיר ערד, שנבחר על ידי תלמידי תיכון אורט בעיר, בעיצוב של נירה רובין. זאת במקביל לתהליך מיתוג העיר, עליו כותבת ראש עיריית ערד, טלי פלוסקוב: "הליך המיתוג שהתח…