cityncountrybranding.com
פרויקט פינוי בינוי ענק במתחם דפנה ארלוזורוב בתל אביב
הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב יפו החליטה להמליץ על הפקדת תכנית הפינוי בינוי במתחם "דפנה-ארלוזורוב" בעיר, תוך הכנסת מספר. כעת התכנית תעבור לדיון בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה תל אבי…