cityncountrybranding.com
לונדון משיקה אפליקציה לשילוב כל אפשרויות התחבורה ציבורית
ערים רבות כיום שואפות ליצור רשת תחבורה ציבורית צפופה, מקושרת היטב, המפחיתה את התלות במכוניות, מצמצמת את עומס התנועה, ומציעה מגוון של חלופות תחבורה. למרבה הצער, המורכבות של מערכות תחבורה גדולות יכול…