cityncountrybranding.com
הסיכון היחיד הוא שתרצה להישאר. קולומביה – מיתוג מדינה
בעשרים השנים האחרונות, אמריקה הלטינית עברה שינויים מבניים רבים במרדף אחר צמיחה כלכלית בחיפוש אחר הנוסחה לצמיחה כלכלית. באזור זה, הדאגה של ממשלות רבות ומגזרים עסקיים התרכז באופן בלעדי בצורך לשמור על…