cityncountrybranding.com
Beautiful Israel – היוזמה הפרטית מובילה את שיווק ישראל
כבר לפני שנים הבינו במשרדי הממשלה כי יש צורך דחוף לטפל במותג מדינת ישראל, אולם למרות ההכרה בצורך, הדבר לא תורגם לתהליך ממשי ומתוקצב. ניסיונות ויוזמות שונות עלו בשנים האחרונות, אולם משרדי הממשלה פוע…