cityncountrybranding.com
הפריצה הגדולה של קריית אתא
קניון עזריאלי, איקאה, ביקושים אדירים לדירות, סלילת כבישים מסיבית ונגישות תחבורתית. כך הפכה קריית אתא מעיר הסובלת מתדמית נחותה, לדבר הבא של הצפון ביום שלישי שעבר הגיעו מתיו ברונפמן ושולם פישר, בעלי …