citraciprutworld.wordpress.com
Sejuk Pagi di Klaten – Rowo Jombor
Saya akui kalau Klaten ini sebenarnya memiliki tempat dengan suasana pedesaan yang lumayan asri. Sudah 2 tahun [2010-2012] Saya tinggal di Klaten, kebetulan Saya dapat pekerjaan di kabupaten kecil …