cinsdikici.wordpress.com
Bir İdam Mahkûmunun Son Günü – Victor Hugo
Bir İdam Mahkumunun Son Günü Victor Hugo BORDO SİYAH Victor Hugo, aydınlanmacı hümanizmin geleneğinde, suç ile ceza ilişkisinin insansız bir mıntıkada tartışılmasının anlamsızlığı-na işaret…