cihrs.org
التعليم و المواطنة: واقع التربية المدنية في المدرسة المصرية
يختبر الكتاب مستوى وعي طلاب المرحلة الثانوية بالمفردات و المهارات التي يتم اكتسابها من خلال التربية المدنية، كما يستعرض تطور مفهوم وتاريخ التربية المدنية عالميًّا، مركزًا على مؤسسة المدرسة و …