cihatozgen.net.tr
Kredi Kartı Borcu 1 Gün Geç Ödenirse Ne Olur?
Son ödeme tarihi, kredi kartınızın hesap kesim tarihinden 9-10 gün sonrasına gelen gündür. Bu güne kadar dönem borcunu ya da asgari ödeme tutarını ödemeniz gerekmektedir. Son ödeme tarihini geçtikten sonra, geç ödediğiniz gün kadar gecikme ve akdi faiz ödersiniz.