cienciaipolitica.com
Carta del Comité d’Empresa del CEAM després de l’ERE
[ACLARIMENT: publique íntegra -en castellà, sense traduir- la Carta del Comité d’Empresa del CEAM, una vegada executat l’ERE, amb la intenció d’ajudar a difondre la situació de la ciència a casa no…