ciburuan.wordpress.com
Panumbu
Lambaran ieu mah dieusian ku kumpulan blog atawa situs web anu aya pakaitna jeung kasundaan, hususna anu make basa Sunda. Lamun dipaluruh mah kacida loba urang Sunda anu miboga blog atawa situs web…