ciburuan.wordpress.com
Sasambat
Hawar-hawar ti jauhna Sasambat sora manéhna Sanajan ti kaanggangan Kuring moal kasamaran Lumengis ceurik papanting Kawas hayang didatangan Da bongan atuh paanggang Nunggelis anggang sorangan Barana…