ciburuan.wordpress.com
Néangan Wewengkon di Sumedang Ngagunakeun Google Maps
Ngaprak saban wewengkon anu aya di alam dunya teu kudu ripuh deui. Majuna jaman ayeuna, ngarojong pisan pikeun nedunan kana pangabutuh. Komo deui mahabuna parabot téhnologi kayaning komputer jeung …