ciburuan.wordpress.com
Pagelaran Terebang Buhun Pusaka Cisitu
Sababaraha waktu anu geus kaliwat, Balai Taman Budaya Jawa Barat mintonkeun kasenian tradisional Terebang Buhun Pusaka Cisitu Kabupatén Sumedang. Kasenian tradisional terebang anu asal mulana geus …