ciburuan.wordpress.com
Keun Baé
“Keun baé, teu kudu jadi pikiran.” “Keun baé, entong kapapanjangan.” “Keun baé, geus kudu kitu jadina.” Kalimah ieu remen dikedalkeun ku kolot anu geus asak tini…