ciburuan.wordpress.com
Mikawanoh MoSync SDK
Naon atuh MoSync téh? Ceuk gampangna mah, MoSync téh mangrupakeun hiji pakakas atawa parabot anu bisa dipaké pikeun nyieun aplikasi pikeun hénpon (aplikasi mobile). Ieu pakakas téh sipatna haratis …