ciburuan.wordpress.com
Mikawanoh Windows Phone 8 (WP8)
Sanggeus kurang sugeman kana hasil anu dibeunangkeun ku Windows Phone entragan mimiti, Microsoft ngaluarkeun sistem operasi Windows Phone entragan kadua atawa Windows Phone 8. Sakumaha anu geus kat…