ciburuan.wordpress.com
Jam Sunda dina Wangun Aplikasi Komputer
Anjog ka blog Kang Dadang Nurjaman, aya tulisan anu dijudulan Ngaran Waktu Sapoé Sapeuting dumasar Kajadian Alam. Ieu tulisan ngajéntrékeun ngeunaan ngaran-ngaran wanci dina Basa Sunda luyu reujeun…