ciburuan.wordpress.com
Meuyeum Cau dina Gombangan
Dina nyanghareupan hajat arék hajat leutik atawa hajat gedé, teu bisa leupas tina bahan cau. Cau geus jadi bahan anu wajib di lembur mah, salian ti opak, rangginang jeung wajit. Naha pikeun idangan…